Corona

Ons leven en de wereld waarin wij wonen en werken is volledig op z’n kop gezet. In deze wereld doen wij er alles aan om de dienstverlening draaiend te houden. Wij willen u nader hierover informeren.

Wij volgen de meest recente adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM nauwgezet, om zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen en niet verder verspreiden van het coronavirus. Daarbij staat de gezondheid van u, onze medewerkers, onze leveranciers, maar natuurlijk ook van nabestaanden voorop.

Wij worden in deze crisistijd met diverse zaken geconfronteerd en proberen inschattingen te maken welke gevolgen dit voor onze dienstverlening zou kunnen betekenen. Hieronder treft u onze richtlijnen aan rondom verzorgen en vervoer n.a.v. het coronavirus zoals deze momenteel bij Post Mortem gelden. Wij sturen brieven aan onze relaties uit waarin u o.a. kunt lezen hoe wij ons voorbereiden op eventuele toekomstige scenario’s.

Werkwijze Post Mortem

Werkwijze verzorgen en overbrengen ivm Corona

Brieven aan relaties

Brief 07-05-2020

Brief 24-03-2020

Algemene informatie coronavirus

Richtlijn uitvaartverzorging https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals/postmortale_zorgverlening

Handhygiëne en reiniging https://lci.rivm.nl/richtlijnen/reiniging-desinfectie-en-sterilisatie-de-openbare-gezondheidszorg

Uitgangspunten Persoonlijke BeschermingsMiddelen https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis