Over Post Mortem

Perfect is de norm

Post Mortem draagt zorg voor overledenen. Ons uitgangspunt daarbij is perfectie. In samenwerking en service, in vakmanschap en deskundigheid.

Onze opdrachtgevers…

Onze opdrachtgevers zijn uitvaartondernemingen, ziekenhuizen, mortuaria, overheidsinstellingen, waaronder politie en verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld in het geval van repatriëringen.

…zijn onze partners

Wij beschouwen onze opdrachtgevers als onze partners. Samen met hen willen wij zo goed mogelijk uitvoering geven aan onze visie: een waardige behandeling van overledenen. Dat betekent dat wij onze dienstverlening volledig inrichten rond de vraag van onze opdrachtgevers. Die helpen op hun beurt weer hún opdrachtgevers – de nabestaanden – om op een zo goed mogelijke manier afscheid te kunnen nemen. Waar daar emotie centraal staat, zorgen wij op de achtergrond – vaak ongemerkt (en dat is ook goed) – dat aan alle logistieke, technische en wettelijke randvoorwaarden voor het afscheid is voldaan.

Onafhankelijk

Bij Post Mortem is elke opdrachtgever verzekerd van neutraliteit, deskundigheid, kwaliteit en bovenal betrokkenheid en partnership. Met elke opdrachtgever – groot of klein, net startend of ervaren organisaties in deze sector – gaan wij een unieke samenwerking aan, afgestemd op hun specifieke wensen en eisen.

Werkgebied Zuid-Holland

Wij hebben onze dienstverlening regionaal georganiseerd rond een aantal vestigingen, zodat wij dicht bij onze opdrachtgevers kunnen staan, letterlijk en figuurlijk. Ons werkgebied ligt primair in Zuid-Holland, in de regio’s Haaglanden, Rijn en Bollenstreek en Rijnmond.

Aangenaam

Mocht u ons nog niet kennen: neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking. Een goede samenwerking begint met elkaar te leren kennen. Wij zijn er in elk geval van overtuigd u precies die ondersteuning te kunnen bieden, die u nodig heeft. Nadien zal ook het andere onmisbare element voor elke goede samenwerking volgen: vertrouwen.